Projekti

Medgeneracijski center Beltinci

Vodilni partner operacije: 
Občina Beltinci

Partnerji operacije:
Zavod za raziskovanje in razvijanje alternativnih praks so.p., Beltinci
EKO podeželje, z.o.o., PE Honey Apartment Lendava

Društvo za ohranjanje kulturno-zgodovinskega izročila Prekmurja Prekmurska Herbija

Pomurske lekarne, Lekarniška podružnica Dobrovnik

GardenSpot – Zavod za kreativno kulturo bivanja, Črenšovci

Tematsko področje ukrepanja
Ustvarjanje novih delovnih mest

Ukrep po SLR
Povečati podjetniške aktivnosti in spodbuditi inovativna partnerstva ter tako ustvariti pogoje za nova (zelena) delovna mesta, nove lokalne produkte in storitve

Specifični cilj
Razvoj (socialnega) podjetništva, kakovostne ponudbe lokalnih proizvodov in storitev, spodbujanje povezovanja med razvojnimi partnerji ter izboljšanje znanj podjetniškega kakor tudi kmetijskega sektorja

INKLUZIVNI PROGRAM POMOČI SOCIALNO RANLJIVIM STAREJŠIM OSEBAM NA DOMU

Naziv operacije:

Inkluzivni program pomoči socialno ranljivim starejšim osebam na domu

Vodilni partner operacije:

Zavod za raziskovanje in razvijanje alternativnih praks so.p., Beltinci

Partner operacije:

Občina Beltinci

Skupna vrednost operacije:

2.000€

Trajanje operacije:

od 1. 2. 2023 do 31. 8.2023

Aktivnosti operacije:

Aktivnost 1: vodenje in koordiniranje projekta ter zagotavljanje kakovosti

Aktivnost 2: promocijske aktivnosti

Aktivnost 3: preizkus nove storitve v praksi

Aktivnost 4: izvajanje programa pomoči socialno ranljivim starejšim osebam na domu

Aktivnost 5: izvedba ankete o zadovoljstvu med uporabniki storitve ter evalvacija projekta

O projektu:

Namen našega programa je brezplačno priskočiti na pomoč socialno ranljivim starejšim osebam, ki rabijo pomoč pri vsakdanjih opravilih na svojem domu, kot so: urejanje okolice, pomoč pri delu na vrtu, košnja trave, rezanje žive meje, čiščenje bivalnih prostorov, ipd. Ob tem si želimo storitev, ki smo jo poizkusno izvajali že v prejšnjem letu, glede na dosedanje izkušnje še dodatno nadgraditi, saj opažamo, da bi si starejši želeli, poleg nudenja pomoči v obliki fizičnih opravil, da jim vsaj nekaj časa namenimo tudi za krajše druženje, predvsem v smislu osebnega pogovora z njimi. Tako si bodo naši izbrani delavci invalidi, ki bodo v okviru projekta nudili pomoč pri fizičnih opravilih na domu in okolici, obenem vzeli tudi še nekaj dodatnega časa za druženje in pogovor s socialno ranljivimi starejšimi osebami. Dodana vrednost projekta je obenem v tem, da bo pomoč starejšim nudila skupina, ki je tudi sama ranljiva – invalidi. Ena ranljiva skupina bo tako v skupno dobro pomagala drugi.

Naše občanke in občane pa pozivamo, da v kolikor morda sami potrebujete pomoč, oziroma poznate kakšno socialno ranljivo starejšo osebo, ki bi potrebovala tovrstno pomoč na domu, da nas kontaktirate na naš elektronski naslov: zrirap@gmail.com ali telefonsko številko 051 322 739.

*Storitev je sofinancirana v okviru finančne spodbude za čezsektorsko reševanje izzivov preko Regionalnega stičišča NVO Pomurja oz. iz Sklada za razvoj nevladnih organizacij.

RSNOP-final-center-transparenten

EKO KUL

Vodilni partner operacije

LAS PRI DOBRIH LJUDEH 2020, Renkovci 8, 9224 Turnišče

Sodelujoči partnerji kot člani LAS Pri dobrih ljudeh 2020:

ZAVOD ZA RAZISKOVANJE IN RAZVIJANJE ALTERNATIVNIH PRAKS so.p., Prekmurska
ulica 10, 9231 Beltinci

RIS,RAZISKOVALNO SREDIŠČE DVOREC RAKIČAN, PE RIS- BELTINCI, Panonska ulica 26,
9231 Beltinci

Tematsko področje ukrepanja Strategije lokalnega razvoja

Ustvarjenje delovnih mest;

Razvoj osnovnih storitev;

Varstvo okolja in ohranjanje narave;

Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.

EKO KUL (1)

Moj samooskrben dom v času korona krize

Program: Erasmus +, KA210-ADU – Manjša partnerstva na področju izobraževanja odraslih

Ime projekta:  Moj samooskrben dom v času korona krize

Trajanje projekta: 1.11.2021-1.11.2022

Partnerji v projektu: ZRIRAP so.p, Beltinci in Eko Pan – Udruga za zaštito okoliša i prirode

Zelena oaza Beltinec

Naziv operacije: ZOB – Zelena oaza Beltinec

Akronim operacije: ZOB

Vodilni partner operacije:

Zavod za raziskovanje in razvijanje alternativnih praks so.p., Beltinci

Partnerja operacije:

Občina Beltinci
EKO podeželje z.o.o.

Trajanje operacije:

od 6. 1. 2020 do 30. 4. 2020

PRP-LEADER-EU-SLO-barvni-1200x297-1-3-1024x253-1

Spoznajmo prednosti ameriških brusnic

Naziv operacije: Spoznajmo prednosti ameriških brusnic

Izvajalec operacije:

Zavod za raziskovanje in razvijanje alternativnih praks so.p., Beltinci

Trajanje operacije:

od 2.9.2019 do 30.9.2020

Opis projekta:

Projekt je bil uspešen na razpisu Ameriškega veleposlaništva v Sloveniji za leto 2019, ki je namenjen podpori dobro zasnovanih in vodenih projektov, ki prispevajo k razvoju nevladnega sektorja v Sloveniji. Namen projekta je slediti osnovnemu namenu našega socialnega podjetništva: povečati ponudbo in dostopnost ekološke hrane ter spodbujati lokalno, samooskrbno pridelavo in zdravo življenje v naši skupnosti. Poleg tega želimo s širitvijo dejavnosti ponuditi nove delovne priložnosti ranljivim ciljnim skupinam.

Z vzpostavitvijo nasada ameriških brusnic na Eko vrtu Beltinec želimo kvantitativno in kvalitativno povečati našo ekološko pridelavo in povečati dostopnost zdrave hrane, predvsem za javne zavode, posameznike in druge potrošnike v občini Beltinci, kasneje pa tudi širše, tako v Pomurju kot tudi v drugih delih Slovenije.

V prvi fazi projekta načrtujemo zasaditev sadik ameriških brusnic in ustvarjanje manjšega nasada z delom ranljivih ciljnih skupin in vključevanjem prostovoljcev.

Druga faza projekta bo sestavljena iz priprave in distribucije informativnih letakov za razširitev informacij o ameriških brusnicah ter številnih zdravilnih lastnostih in koristih, ki jih le-te imajo. Načrtujemo tudi proizvodnjo novosti iz ameriških brusnic, kot so marmelade, suho sadje in čaji ter posledično razširitev ponudbe ekoloških izdelkov na javne ustanove (šole, vrtci) in druge potrošnike. Za nasad ameriških brusnic, nabiranje in predelavo sadja bodo skrbeli zaposleni iz ranljivih ciljnih skupin, kar jim bo odprlo nove možnosti za delo in vključevanje v dobrobit lokalne skupnosti. Nenazadnje pa bo širitev dejavnosti prispevala tudi k razvoju našega socialnega podjetništva. 

us-embassy-logotip-329x508

Vitamini 365 dni v letu

Naziv operacije: Vitamini 365 dni v letu

Izvajalec operacije:
Zavod za raziskovanje in razvijanje alternativnih praks so.p., Beltinci

Trajanje operacije:

1.1.2019 do 7.11.2019

Skupna vrednost operacije:

25.000,00 EUR

O projektu:

V okviru projekta, ki je bil izbran v okviru Javnega razpisa za spodbujanje socialnega podjetništva v Pomurski regiji v obdobju 2018-2019, ki se bo izvajal v letu 2019, želimo nadgraditi naše dosedanje storitve. Kvalitativno in kvantitativno želimo povečati ekološko pridelavo in s tem razvijati nove produkte. Med te štejemo predvsem tiste produkte, ki jih bomo lahko predelali iz povečanega obsega proizvodnje zelenjave in zelišč. V sklopu te operacije želimo razviti 3 nove produkte: to so vložnine, zelenjavne omake in zeliščne soli.

V okviru operacije bo:

  • vzpostavljena nova zaposlitev osebe iz ranljive ciljne skupine
  • postavljen bo nov rastlinjaka na njivi v Beltincih, vključno z namakalnim sistemom
  • izveden nakup štedilnika, emajliranih loncev in embalaže za vlaganje
MGRT_SLO-velik

ZAPOSLITVENO-IZOBRAŽEVALNI CENTER (ZIC) BELTINCI

Tematsko področje ukrepanja

Ustvarjanje novih delovnih mest

Obdobje izvajanja operacije

16.08.2017 – 30.10.2018

Milo za zdravo - nadgradnja storitev in dejavnosti na Eko vrtu

Naziv operacije: Milo za zdravo – nadgradnja storitev in dejavnosti na Eko vrtu

Izvajalec operacije:
Zavod za raziskovanje in razvijanje alternativnih praks so.p., Beltinci

Trajanje operacije:

1.1.2017 do 15.10.2018

Skupna vrednost operacije:

19.803,00 EUR 

O projektu:

Preko projekta “Milo za zdravo” – nadgranja storitev in širitev dejavnosti Eko-vrta Beltinec, ki je bil izbran v okviru Javnega razpisa za izbor operacij za zagon socialnih podjetij in mladinskih zadrug v letih 2016-2018, smo začeli izdelovati naravna mila in olja ter vzpostavili elektrifikacijo, namakanje, dva ribnika, info table, dodaten rastlinjak.

V okviru operacije, ki se bo izvajala v letih 2017 in 2018 bomo razvijali ekološke izdelke z višjo dodano vrednostjo. Z ekološko predelavo, pri kateri uporabljamo različne principe in znanja, lahko osnovnim živilom in pridelkom dodamo kreativni pridih, ki bo pri potencialnih uporabnikih oz. kupcih povečal zanimanje in povpraševanje. Trendi tako na globalni, kakor tudi na lokalni ravni, kažejo na to, da končni uporabniki iščejo čim bolj predelane in domiselno zasnovane prehrambene in kozmetične izdelke.

Izdelki, ki jih bomo razvijali tekom projekta bodo poleg zelenjave, zelišč različnih omak in čajev, med drugim tudi mila, mazila in olja. Pri njihovi izdelavi bomo uporabljali certificirana ekološko pridelana olja, med, vosek, in druge maščobe, naravna eterična olja ter druge potrebne sestavine preverjenih dobaviteljev. Vodilo pri izdelavi naših izdelkov bodo naravne sestavine, brez nepotrebnih kemikalij, razen luga (NaOH), ki je potreben za izdelavo mil.
Prednost naših izdelkov bodo lokalno pridelane sestavine, predvsem pa uporaba zelišč z ekološkim certifikatom iz lastnega zeliščnega vrta.

zrirap-slika-1024x200-1 (1)

Eko vrt Beltinec

Naziv operacije: Eko vrt Beltinec

Izvajalec operacije:

Zavod za raziskovanje in razvijanje alternativnih praks so.p., Beltinci

Trajanje operacije:
od 1.3.2015 do 31.6.2016

Skupna vrednost operacije:
5.778,00 EUR

O projektu:

Projekt Eko vrt Betlinec je bil izbran za sofinanciranje v okviru Javnega razpisa za spodbujanje projektov socialnega podjetništva v Pomurski regiji (2015-2016).  Zagotovili in uredili smo prostor za vzgajanje rastlin (oranje, rahljanje terena, okopavanje, načrtovanje, meritve). Uspešno smo zasejali semena in posadili sadike za vzgojo začimbnic, dišavnic in drugih rastlin. Vzpostavili smo vir vode za zalivanje in namakanje rastlin na način, da smo montirali dve črpalki za vodo in namestili lesene kadi za zbiranje vode. Izvedli smo delavnice, obveščali ciljno javnost o projektu z uporabo različnih komunikacijskih sredstev.  Za obdobje enega leta smo zaposlili eno osebo iz ranljive ciljne skupine za pridobitev novih spretnosti in znanj ter pomoči pri izvajanju projektnih aktivnosti. Intenzivno smo urejali sicer precej zaraščeno in zapuščeno okolico z namenom zagotavljanja primernega prostora za izvajanje dejavnosti (košnje trave, odvozi smeti,odkopavanje in odstranjevanje razvalin nekdanje vrtnarije). V mesecu oktobru pa vzpostavljamo tudi vzorčen primer visokih gred. V sodelovanju z lokalnim obrtnikom smo uspešno namestili in opremili leseni kiosk ter pričeli s prodajo naših pridelkov iz Eko vrta.

MGRT_SLO-velik