Domov

Dobrodošli na spletni strani Zavoda za raziskovanje in razvijanje alternativnih praks so. p., Beltinci!

ZRIRAP so. p., Beltinci je mlado socialno podjetje, ki je svoja vrata odprlo konec novembra 2013.

Smo socialno podjetje tipa B, kar pomeni, da smo ustanovljeni z namenom zaposlovanja ranljivih ciljnih skupin. Trudimo se namreč, da bi najbolj ranljivim na trgu dela zagotovili dodatna delovna mesta, socialno integracijo ter poklicno reintegracijo.

S svojim delovanjem stremimo k iskanju rešitev za družbene probleme, osredotočamo pa se predvsem na lokalno okolje. Zagovarjamo družbeno solidarnost in povezovanje ljudi, naš cilj pa ni poveličevanje dobička ampak socialni cilji in odziv na potrebe okolja.