Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot)  na podlagi priporočil GZS in mednarodnih kodeksov za e-poslovanje.

Splošni pogoji poslovanja opredeljujejo:

S spletno trgovino http://www.zrirap.org/spletna-trgovina/ (v nadaljevanju spletna trgovina) upravlja Zavod za raziskovanje in razvijanje alternativnih praks so.p., Beltinci (krajše ZRIRAP so.p., Beltinci; v nadaljevanju ponudnik ali distributer).

Za uporabo spletne trgovine mora uporabnik soglašati z vsebino splošnih pogojev poslovanja. Pridržujemo si pravico do spreminjanja ali posodabljanja splošnih pogojev kadarkoli in iz katerihkoli razlogov.

 1. Upravitelj spletne trgovine in distributer

popolno ime: Zavod za raziskovanje in razvijanje alternativnih praks so.p., Beltinci
kratko ime: ZRIRAP so.p., Beltinci
naslov: Prekmurska ulica 10, 9231 Beltinci
matična št: 6527116000
davčna št.: 24026310
davčni zavezanec: ne
TRR: SI56 0234 6026 0707 765
e-naslov: zrirap@gmail.com

 1. Registracija uporabnika

Za uporabo spletne tržnice se mora uporabnik registrirati. Za registracijo fizičnih oseb so obvezni naslednji podatki:

 • ime
 • priimek
 • naslov
 • poštna številka
 • kraj
 • telefon
 • elektronski naslov

Za registracijo pravnih oseb so obvezni naslednji podatki:

 • podjetje
 • naslov
 • poštna številka
 • kraj
 • telefon
 • elektronski naslov
 • davčna številka

Uporabnik jamči, da so vsi navedeni podatki resnični in točni. Spletna tržnica si pridržuje pravico preveriti vsakega uporabnika ob njegovem naročilu, in sicer s klicem na telefonsko številko, navedeno ob oddaji naročila.

 1. Možnosti v spletni trgovini

Vsa zelenjava, sadje in zelišča, ki se naročajo preko spletne trgovine je pridelano na ekološki način pri proizvajalcu Zavod za raziskovanje in razvijanje alternativnih praks, so.p., Beltinci, v skladu s  Pravilnikom o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil pridelavi zelenjave (Ur. l. RS, št. 71/2010). Certifikat za ekološko pridelavo podeljuje IKC Maribor.

Zavod za raziskovanje in razvijanje alternativnih praks, so.p., Beltinci ima status socialnega podjetja na podlagi Zakon o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/11, 90/14 – ZDU-1I in 13/18). Vsi izdelki v spletni trgovini so plod dela ranljivih ciljnih skupin, ki so zaposleni v socialnem podjetju, zato so količine izdelkov v skladu z delovnimi zmožnostmi zaposlenih.

V spletni trgovini so na voljo tudi drugi proizvodi in izdelki istega proizvajalca,  ki so ročno izdelani in spakirani, nimajo pa oznake “ekološki”. Pri izdelavi izdelkov, kjer uporabljamo sestavine, ki jih sami ne pridelujemo, dajemo prednost lokalnim ponudnikom in pri njih dobavljamo potrebne sestavine ( npr. cvetlični med in modri mak za mila, ipd.)

V spletni trgovini so na voljo tudi drugi proizvodi in izdelki drugih lokalnih pridelovalcev/proizvajalcev.

V spletni trgovini lahko kupujejo zelenjavo in druge izdelke polnoletne fizične osebe in pravne osebe.

Spletna trgovina posameznemu uporabniku omogoča:

Naročanje izdelkov

Uporabnik naroči izdelke na naslednji način:

 • vpiše v brskalniku sledeči spletni naslov: https://www.zrirap.org/
 • izbere izdelke iz kategorije izdelkov, ki jih želi. Doda jih v košarico s klikom na ikono nakupovalnega vozička v desnem kotu posameznega artikla;
 • zgoraj v desnem kotu spletne strani preveri katere artikle je naročil;
 • iz košarice lahko kadarkoli odstrani izbrane artikle s klikom na zeleni gumb »X« v blagajni tik pred oddajo naročila;
 • ko zaključi z zbiranjem artiklov, klikne na gumb »Nadaljuj nakup«;
 • naslednji korak je vnos svojih osebnih podatkov opredeljenih v točki 2;
 • uporabnik izbere način dostave.  Ob izbiri osebne dostave uporabnik izbere lokacijo prevzema;
 • uporabnik izbere način plačila;
 • uporabnik pregleda vnesene podatke in pritisne gumb »Kupite sedaj«.

Uporabnik odgovarja za podatke, dane v procesu izvajanja naročila. Ponudnik ne odgovarja za morebitne napake pri dostavi zaradi navedbe napačnega naslova s strani uporabnika.
Po oddaji naročila prejme uporabnik v primeru plačila po predračunu v roku 4 dni preko elektronske pošte pogodbo (račun). Sicer prejme račun ob dostavi zelenjave oz. drugih domačih izdelkov.

Sprememba oddanih naročil

Uporabnik lahko prekliče napačno oddano naročilo ali ga popravi tako, da pošlje elektronsko sporočilo s preklicem ali popravkom naročila na e-naslov zrirap@gmail.com, najkasneje v roku 60 minut od oddaje naročila. V zadevo sporočila napiše »preklic naročila« ali »popravljeno naročilo«.

 1. Dostopnost informacij

Ponudnik se zavezuje, da bo uporabniku vedno zagotovil naslednje informacije:

 • identiteto ponudnika;
 • kontaktne podatke (elektronski naslov, telefon, naslov);
 • bistvene značilnosti in dostopnost izdelkov ter jasno in nedvoumno določene cene;
 • pogoje dostave izdelka (način in rok dostave) in način plačila;
 • časovno veljavnost ponudbe;
 • rok in pogoje za odstop od pogodbe;
 • pojasnilo postopka ob reklamaciji.
 1. Naročila in dostava

Možni načini dostave:

 • Dostava preko podjetja Pošta Slovenije po celi Sloveniji. Stroške pošiljanja dostave krije kupec sam. Dostava je brezplačna za nakupe v vrednosti 30 EUR in več. Za nakupe v vrednosti od vključno 20 EUR do 29,99 EUR, je cena dostave 1,99 EUR. Za nakupe v vrednosti do vključno 19,99 EUR, je cena dostave 2,99 EUR.
 • Brezplačni osebni prevzem naročila na EKO vrtu Beltinci ali po dogovoru.

Če ste zbrali dostavo po pošti, bo vaše naročilo poslano v roku 2-5 delovnih dni.

Naročeno blago je uporabnik dolžan prevzeti ob določeni uri in dnevu na določeni lokaciji ter ga plačati na način, ki je določen ob oddaji naročila.

Če uporabnik naročila ne prevzame je uporabnik dolžan pokriti vse stroške, ki so nastali v zvezi z njegovim naročilom (stroški dostave, stroški pakiranja, …)

 1. Cene in plačila

Uporabnik plača blago po cenah, ki veljajo na dan, ko je bilo oddano naročilo. Vse cene so navedene v EUR in vključujejo predpisani DDV. V primeru, da se cena artikla tekom obdelave naročila spremeni, vas bomo o tem obvestili.

Nekatere fotografije artiklov so simbolične.

Ponudnik omogoča naslednje načine plačila:

 • z gotovino dostavljavcu ob prevzemu
 • po predračunu na TRR ponudnika.

Blago je v lasti ponudnika do končanega plačila blaga.

 1. Nakupna pogodba

Oddano naročilo je osnova za izdajo računa, ki je hkrati pogodba med uporabnikom in ponudnikom. Vse pogodbe so shranjene na sedežu distributerja ter na voljo uporabniku na vpogled. Nakupna pogodba je sklenjena v slovenskem jeziku.

 1. Odstop od naročila

Odstop uporabnika od naročila brez posebnega razloga se obravnava v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (za fizične osebe) oz. v skladu z Obligacijskim zakonikom (za pravne osebe).

Uporabnik preveri količino in kakovost naročenega blaga takoj ob prevzemu. V kolikor ugotovi, da blago ni dostavljeno pod dogovorjenimi pogoji, ima pravico, da blaga ne prevzame. Kasnejše vrnitve blaga niso možne.

Uporabnik ima pravico zahtevati, da ponudnik:

 • vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
 • vrne znesek, ki ga je uporabnik plačal za blago z napako ali
 • blago z napako zamenja z novim.

Zamenjava blaga ali vračilo denarja se lahko izvrši ob naslednjem naročilu ali neposredno na licu mesta, če je to možno.

 1. Ravnanje z blagom

V skladu z zakonom o Zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili, se ravnamo v skladu z dobro higiensko prakso, katere cilj je zagotoviti varno hrano.

 1. Informacije in reklamacije

Vsako reklamacijo bomo obravnavali v skladu z določili Zakona o varstvu potrošnikov. Za vse informacije in reklamacije je ponudnik dosegljiv na e-naslovu zrirap@gmail.com  ali na mobi 041-523-489 (Urška), 051-322-739 (Sabina).

V osmih delovnih dneh bo ponudnik rešil reklamacijo uporabnika oziroma mu posredoval pisno razlago vzroka še nerešene reklamacije.

 1. Varstvo osebnih podatkov

Z oddajo naročila preko spletne trgovine uporabnik soglaša, da Zavod za raziskovanje in razvijanje alternativnih praks so.p., Beltinci z namenom izpolnjevanja ali uveljavljanja pravic iz pogodbenega razmerja in neposrednega trženja vzpostavi, vzdržuje in upravlja z osebnimi podatki uporabnika za neomejeno časovno obdobje ter mu brezplačno pošilja novice: obvestila o novostih v ponudbi, o aktualnih dogodkih in aktivnostih ter mu pošilja reklamne letake  preko elektronskih medijev, po pošti ali ga o njih obvešča s pomočjo telefonskih klicev. To soglasje lahko uporabnik kadarkoli pisno prekliče. Zadostuje, da pošlje e-sporočilo na e-naslov zrirap@gmail.com, kjer v zadevo sporočila napiše: Odjava e-novic.  Hkrati ima uporabnik pravico vpogleda do podatkov, ki se nanašajo nanj, pravico zahtevati popravek, dopolnitev, blokiranje ali uničenje njegovih osebnih podatkov. Če uporabnik ne želi, da bi bili njegovi osebni podatki registrirani v podatkovni bazi  Zavod za raziskovanje in razvijanje alternativnih praks so.p., Beltinci bo poslal pisno izjavo zavodu. Potem bo : Zavod za raziskovanje in razvijanje alternativnih praks so.p., Beltinci opravil izbris podatkov iz baze oziroma prenehala z njihovo uporabo v roku 15 dni od dneva prejema zahteve. Zavod za raziskovanje in razvijanje alternativnih praks so.p., Beltinci bo ravnal s podatki uporabnika v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Če uporabnik ne želi, da se ga obvešča o novostih v ponudbi, o aktualnih dogodkih in aktivnostih in da mu Zavod za raziskovanje in razvijanje alternativnih praks so.p., Beltinci pošilja reklamne letake, lahko svoje nestrinjanje s tem navede v opombe v obrazcu za registracijo uporabnika (pred oddajo naročila).

 1. Pohvale in pritožbe

Svoje mnenje ali pripombe lahko uporabnik posreduje po elektronski pošti na e-naslov zrirap@gmail.com
Ponudnik bo vsako pripombo in mnenje posameznega kupca skrbno preučil in posredoval odgovor v roku petih delovnih dni.

 1. Končne določbe

Vse spore, ki ne bodo rešeni med pogodbenima strankama, bo reševalo pristojno sodišče v Murski Soboti.

Splošni pogoji poslovanja spletne tržnice pričnejo veljati z dnem 29. 10. 2018