DSCF0135

Zavod za raziskovanje in razvijanje alternativnih praks so.p., Beltinci je socialno podjetje, ki smo ga ustanovili mladi, ki nam ni bilo vseeno za vse večjo brezposelnost v našem lokalnem okolju, propadanje nekdanjih biserov naše občine ter uničevanje okolja s konvencionalnim kmetijstvom.

Začetki našega delovanja so bili težki, saj nas je namesto finančnih sredstev ves čas vodila le zagnanost in želja po spremembah na bolje.

Kot socialno podjetje smo ustanovljeni z namenom zaposlovanja ranljivih ciljnih skupin. Najranljivejšim na trgu dela poskušamo zagotoviti dodatna delovna mesta, socialno integracijo in poklicno reintegracijo. S svojimi aktivnostmi si prizadevamo najti rešitve za družbene probleme, prvenstveno se osredotočamo predvsem na lokalno okolje. Zagovarjamo družbeno solidarnost in povezovanje med ljudmi. Naš cilj ni poveličevati dobiček, temveč v ospredje postavljamo družbene cilje in odziv na potrebe okolja.

Danes med svojo glavno preokupacijo štejemo »Eko vrt Beltinec«, ki smo ga vzpostavili na območju nekdanje vrtnarije, ki je nekoč pripadala beltinskim grofom in kot tak predstavlja pomemben zgodovinski simbol kraja. S skupnimi močmi zaposleni in prostovoljci obujamo ta pomemben segment Beltinec in ga urejamo kot ekološki zeliščni in zelenjadarski vrt na način, ki je v korist celotni skupnosti. Prav tako preko brezplačnega najema omogočamo prostor za vrtove tistim gospodinjstvom iz naše občine, ki primernega prostora za lasten vrtiček nimajo na voljo (prevladujejo gospodinjstva iz blokov, mlade družine v najemniških stanovanjih, ipd.).

Poleg vrta imamo v obdelavi še sadovnjak in 4 manjše njive. Z letom 2018 smo pridobili tudi certifikat za ekološko pridelavo. Večji delež naših zaposlenih predstavljajo ljudje iz različnih ranljivih skupin, zato večino dela opravimo ročno in v skladu z delovnimi sposobnostmi zaposlenih. Na vrtu izvajamo tudi različne praktične delavnice in druge izobraževalne vsebine za posameznike ter lokalne vrtce in šole, hkrati pa javnim zavodom dobavljamo delež pridelane zelenjave.

Naši izdelki / storitve:
– sveža ekološka zelenjava, zelišča in sadike
– ekološki proizvodi (čaji in čajne mešanice, nadevi, omake, suha zelenjava itd.)
– ročna dela (blazine, napolnjene z ajdovimi luščinami, zeliščnimi blazinicami, magneti, obeski za ključe, zelenjavo iz filca, izdelki iz lesa,…)
– naravna kozmetika (mila, olja,…)
– izobraževalne vsebine (za različne skupine, posameznike, združenja, vrtce in šole)

Pridelke in izdelke, ki jih izdelujemo lahko, ob naši lastni prodajalni in kiosku, najdete tudi v večih trgovinah z lokalnimi (ekološkimi) izdelki, nekaj pridelane zelenjave pa dobavljamo tudi lokalnemu vrtcu in osnovni šoli.

Vseskozi razvijamo nove ideje kako še dodatno doprinesti skupnosti. Začeli smo z nudenjem različnih storitev za tiste, predvsem starejše, ki doma potrebujejo pomoč pri okopavanju, košnji trave, rezanju žive meje, pospravljanju ipd. , pri čemer sodelujemo z lokalnim Zaposlitvenim centrom Prijlika – zavodom za zaposlovanje in usposabljanje invalidnih oseb, Beltinci.

Če na kratko povzamemo naše cilje: v lokalnem območju želimo ustvarjati nova, trajnostno naravnana zelena delovna mesta, obnavljati degradirane stavbe in površine, spodbujati varovanje okolja, bolj samooskrbno in ekološko kmetovanje ter opolnomočevati ranljive skupine prebivalstva, s posebnim poudarkom na osebah s statusom invalida.

DSCF0201

Idej in zanosa nam zaenkrat še ne primanjkuje, saj smo skozi naše večletno delovanje spoznali, da se lahko marsikaj spremeni na bolje, če se le pokaže prava volja.