Moj samooskrben dom v času korona krize

Program: Erasmus +, KA210-ADU – Manjša partnerstva na področju izobraževanja odraslih

Ime projekta:  Moj samooskrben dom v času korona krize

Trajanje projekta: 1.11.2021-1.11.2022

Partnerji v projektu: ZRIRAP so.p, Beltinci in Eko Pan – Udruga za zaštito okoliša i prirode

Cilji, ki jih želimo doseči z izvedbo projekta:

 • pripraviti vsebine izobraževalnih dejavnosti za brezposelne osebe
 • izvesti inovativne brezplačne izobraževalne vsebine
 • vključiti in usposobiti 300 brezposelnih oseb
 • vzpostaviti digitalno in fizično projektno brošuro v hrvaškem in slovenskem jeziku

V ta namen bomo izvedli naslednje aktivnosti:

 • priprava vsebin, metod in akcijskega načrta za izobraževalne dejavnosti za brezposelne osebe
 • izvedba izobraževalnih aktivnosti za brezposelne osebe
 • izdelava digitalne projektne brošure
 • izdelava projektne brošure v tiskani obliki
 • razširjanje projektnih rezultatov
 • projektno vodenje in zagotavljanje kakovosti

Pričakovani rezultati našega projekta: 

 • izdelana vsebina izobraževalnih aktivnosti z oblikovanimi praktičnimi in teoretskimi okvirji ter metodami dela za ciljno skupino
 • Izvedene inovativne delavnice z praktičnim in teoretskim okvirjem na temo samooskrbnega doma za brezposelne posameznike
 • usposobljenih 300 brezposelnih oseb, ki bodo pridobile nova znanja, spretnosti in kompetence
 • izdelani digitalna projektna brošura in projektna brošura v tiskani obliki