Dobrodošli na spletni strani ZRIRAP so.p., Beltinci

ZRIRAP so. p., Beltinci je socialno podjetje ustanovljeno z namenom povečati socialno vključenost ranljivih ciljnih skupin, pomen samooskrbe in ekološke pridelave ter ponuditi izdelke z dodano vrednostjo. Najbolj ranljivim na trgu dela želimo zagotovili dodatna delovna mesta, socialno integracijo ter poklicno reintegracijo.

S svojim delovanjem želimo prispevati k dobrobiti lokalne skupnosti, zdravja ljudi in okolja ter spodbujati socialni, ekološki in trajnostni razvoj.

x
X