Vitamini 365 dni v letu

Ta teden zaključujemo projekt “Vitamini 365 dni v letu”, ki smo ga izvajali k okviru Javnega razpisa za spodbujanje socialnega podjetništva v Pomurski regiji v obdobju 2018-2019 V okviru izvajanja omenjenega razpisa je bilo razpisanih 200.000,00 EUR integralnih sredstev, izbranih pa je bilo 6 projektov. Namen javnega razpisa je spodbuditi in podpreti razvoj socialnih podjetij v Pomurski regiji – v območju izvajanja Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2019, zagotoviti nova oziroma ohraniti obstoječa delovna mesta ter izboljšati življenjski standard prebivalstva na tem območju. MI smo v okviru projekta izvedli različne aktivnosti, med drugim smo zaposlili eno invalidno osebo, vzpostavili rastlinjak na naši njivi v Beltincih, uvedli tri nove izdelke ter izboljšali obstoječo storitev v obliki povečanja količine sveže in predelane zelenjave.

 

Fotografija osebe ZRIRAP so.p., Beltinci.

Fotografija osebe ZRIRAP so.p., Beltinci.Fotografija osebe ZRIRAP so.p., Beltinci.Fotografija osebe ZRIRAP so.p., Beltinci.Fotografija osebe ZRIRAP so.p., Beltinci.Fotografija osebe ZRIRAP so.p., Beltinci.