Vabilo na predavanja o socialnem podjetništvu in ekološkem kmetijstvu

Spoštovani,

vljudno vabljeni na enodnevno predavanje socialno podjetništvo ekološko kmetijstvo, ki bo potekalo na treh lokacijah in sicer:

Vsebina predavanj:

Sklop – SOCIALNO PODJETNIŠTVO

  • Pomen poznavanja in vključevanja okoljskih, klimatskih in družbenih specifik dolinskega dela Prekmurja ter globalnih problemov pri načrtovanju in vzpostavljanju trajnostnega gospodarjenja in ustanavljanja zadrug, (socialnega) podjetništva ter profesionalizaciji nevladnih organizacij.
  • Sklop predavanj je namenjen zainteresirani javnosti in nevladnim organizacijam.

Sklop – EKOLOŠKO KMETIJSTVO

  • Predstavitev primerov dobrih praks na področju ekološkega sadjarstva, zelenjadarstva in zeliščarstva.
  • Sklop predavanj je namenjen zainteresirani in splošni javnosti, kmetom, gospodinjam, javnim zavodom in nevladnim organizacijam.

Udeležba na predavanju je brezplačna.

Enodnevno predavanje bo potekalo v okviru operacije »ZOB- Zelena oaza Beltincev«, sofinancirane s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželje (EKSRP), v okviru podukrepa 19.2. Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. Več o operaciji si lahko preberete tukaj.