Program: Erasmus +, KA210-ADU – Manjša partnerstva na področju izobraževanja odraslih

Ime projekta:  Moj samooskrben dom v času korona krize

Trajanje projekta: 1.11.2021-1.11.2022

Partnerji v projektu: ZRIRAP so.p, Beltinci in Eko Pan – Udruga za zaštito okoliša i prirode

 

Cilji, ki jih želimo doseči z izvedbo projekta:

– pripraviti vsebine izobraževalnih dejavnosti za brezposelne osebe

– izvesti inovativne brezplačne izobraževalne vsebine

– vključiti in usposobiti 300 brezposelnih oseb

– vzpostaviti digitalno in fizično projektno brošuro v hrvaškem in slovenskem jeziku

 

V ta namen bomo izvedli naslednje aktivnosti:

– priprava vsebin, metod in akcijskega načrta za izobraževalne dejavnosti za brezposelne osebe

– izvedba izobraževalnih aktivnosti za brezposelne osebe

– izdelava digitalne projektne brošure

– izdelava projektne brošure v tiskani obliki

– razširjanje projektnih rezultatov

– projektno vodenje in zagotavljanje kakovosti

 

Pričakovani rezultati našega projekta: 

– izdelana vsebina izobraževalnih aktivnosti z oblikovanimi praktičnimi in teoretskimi okvirji ter metodami dela za ciljno skupino

– Izvedene inovativne delavnice z praktičnim in teoretskim okvirjem na temo samooskrbnega doma za brezposelne posameznike

– usposobljenih 300 brezposelnih oseb, ki bodo pridobile nova znanja, spretnosti in kompetence

– izdelani digitalna projektna brošura in projektna brošura v tiskani obliki