Postani prostovoljec!


V juliju je naša ekipa pridobila kar nekaj novih članov. Ob Lidiji, ki je sploh prva redno zaposlena v Zrirap, so. p., in Kristjanu (vključen prek Soče), sta se nam kot prostovoljcva pridružila tudi Miran in Vlado. Naša ekipa prostovoljcev tako šteje že 4 člane (ob že omenjenih tudi Tomaž in Monika), kot pravijo, pa jih prostovoljstvo veseli in dopolnjuje.

In zakaj se vam splača biti prostovoljec?

Če vas ne prepriča prijazen kolektiv in skrb za boljši jutri, vas bo morda naslednje: V kolikor ste prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje in dobivate denarno socialno pomoč, ste s sklenjenim pisnim dogovorom o prostovoljskem delu kot delovno aktivne osebe upravičeni do dodatka za delovno aktivnost, ki znaša trenutno 72,37 EUR (če se šteje kot prva odrasla oseba v družini) ali 37,68 EUR ( če se šteje kot druga odrasla oseba v družini).

Več o dodatku za delovno aktivnost in prostovoljstvu pa si lahko preberete spodaj.

S 1. septembrom je vstopila v veljavo in uporabo sprememba Zakona o socialno varstvenih prejemkih, gleda dodatka za delovno aktivnost in prostovoljsko delo.

Na podlagi določbe 17. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih ( U.l. RS, št. 99/13)  se pri uveljavljanju pravice do denarne socialne pomoči kot delovno aktivne osebe, ki so upravičene do dodatka za delovno aktivnost, po NOVEM štejejo tudi osebe, ki imajo sklenjen pisni dogovor o prostovoljskem delu po zakonu, ki ureja prostovoljstvo.

Za omenjene osebe se ne glede na dejansko opravljeno število ur mesečno, šteje, da so delovno aktivne v obsegu od 60 do 120 ur in jim na podlagi zakona pripada nižji dodatek za delovno aktivnost oz. povečanje meje preživetja (cenzusa) za trenutno 72,37 EUR (če se šteje kot prva odrasla oseba v družini) ali 37,68 EUR ( če se šteje kot druga odrasla oseba v družini).

Dodatek za delovno aktivnost je le del denarne socialne pomoči in ni samostojni prejemek, zato lahko dobijo dodatek le tiste osebe, ki zaprosijo za denarno socialno pomoč in izpolnjujejo pogoje za prejem pomoči (tisti, ki že prejemajo denarno socialno pomoč, morajo izpolniti obrazec za sporočanje sprememb in predložiti kopijo dogovora o prostovoljstvu na pristojni CSD). Če boste CSD obvestili o spremembi še v mesecu avgustu 2014, torej do konca tega tedna, se bo sprememba upoštevala že s 1. 9. 2014, v kasneje sporočenih mesecih, pa s prvim dnem naslednjega meseca po sprejemu sporočila o spremembi.

Opozoriti vas moramo, da se dodatek za delovno aktivnost všteva v znesek denarne socialne pomoči, kar pomeni, da bo moral posameznik ali dedič prejemnika denarno socialno pomoč vrniti v  višini celotne socialne pomoči, v kolikor bo denarno socialno pomoč prejel več kot 12 – krat.

VIR: http://www.dostop.si/Novica.aspx?ID=3494

Če bi se torej želeli pridružiti naši ekipi kot prostovoljec, nas lahko kontaktirate tukaj, na Facebooku ali pa se oglasite na Beltinski vrtnariji vsak dan med 8.00 in 12.00.