Socialno podjetje Zavod za raziskovanje in razvijanje alternativnih praks so.p., Beltinci je svoja vrata odprlo konec novembra 2013. Takrat smo se mladi, ki nam ni bilo vseeno kako živijo naši sovaščani, ki ob žalostnem propadanju nekdanjih biserov naše občine nismo več želeli gledati stran ter ki nismo več mogli dopuščati, da se v želji za čim večjim zaslužkom teptajo osnovne človekove pravice in uničuje naše okolje odločili, da je čas za spremembe. Prebili smo se čez prve ovire, pridobivali potrebna znanja, in bili bitke, za katere se je včasih zazdelo, da jih bijemo z mlini na veter. Vztrajnost nas je popeljala do našega koščka zemlje pod soncem, do prvih zaposlenih, do prvih uresničenih sanj.

Danes med svojo glavno dejavnost štejemo vzpostavljanje eko-vrtnarije za potrebe ekološkega kmetovanja in socialnega podjetništva, v povezavi z raziskovalnimi, izobraževalnimi in izdajateljskimi dejavnostmi iz področja ekološkega, socialnega in trajnostno naravnanega razvoja. Podjetje ima sedež v Beltincih, glavne dejavnosti pa potekajo na območju nekdanje vrtnarije v središču Beltinec, ki je bilo zadnjih nekaj let v neuporabi. S skupnimi močmi zaposleni in prostovoljci obujamo ta nekoč pomemben segment Beltinec in ga urejamo kot ekološki zeliščni in zelenjadarski vrt na način, ki je v korist celotni skupnosti.

DSCF0201

Načrti, ki smo si jih zastavili ob ustanovitvi Zavoda, so nam do sedaj uspevali, čeprav pogosto ne poznamo vseh odgovorov na vprašanja kot so zakaj, kako in kam. Rezultati našega dela se namreč ne merijo zgolj v metrih, kilogramih in denarnih enotah, temveč predvsem v spremenjenih življenjih in uresničenih sanjah.

V okviru operacije Zaposlitveno-izobraževalni center (ZIC) II Beltinci, ki je bila izbrana na EU razpisu LAS PRI DOBRIH LJUDEH 2020, financirana s strani Evropskega slada za regionalni razvoj (ESRR) smo s projektnimi partnerji izdelali in vzpostavili spletno trgovino, kjer lahko lokalni ponudniki – kmetje/pridelovalci prodajajo svoje lokalne pridelke in izdelke.

Spletna trgovina je na voljo tako za pravne osebe (predvsem za naročila oz. oskrbo javnih zavodov) kakor tudi za individualne stranke.