Zakaj smo tukaj?

Zavod za raziskovanje in razvijanje alternativnih praks so.p., med svoje prioritete šteje dejavnosti iz ekološkega, socialnega in trajnostno naravnanega razvoja. Naš namen je spodbujanje samooskrbe in samozadostnosti ter reševanje problema brezposelnosti in socialne izključenosti, ki je v naši pokrajini izjemno velik. Kritično sledimo etnografskim podatkom o kmetijstvu v 20. stoletju in jih nadgrajujemo s praksami na podlagi sodobnih raziskovalnih izsledkov različnih ved. Z ekološko pridelano hrano si bomo prizadevali zagotoviti čim višjo stopnjo samooskrbe oz. samozadostnosti (ki je v celotni državi predvsem na področju pridelovanja zelenjave (37% leta 2011) zelo nizka), hkrati pa spodbujali in promovirali zdrav način življenja, sonaravno kmetovanje ter lokalno proizvodnjo.