Komu je naše delo namenjeno?

DSCF0067Ker je naš namen spodbujati, pritegniti pozornost in zanimanje za bolj samooskrbno in ekološko kmetovanje, želimo v naše delovanje vključiti majhne kmetije in s skupnimi močmi izbojevati spremembe.

Obenem želimo učinkovati tudi na drugih programskih področjih, še posebej na področju zagotavljanja večje socialne enakosti. Mladi brezposelni, hendikepirane osebe, prekerni delavci, Romi in druge ranljive skupine prebivalcev v občini Beltinci potrebujejo možnost, naš zavod pa jim poleg medsebojnega prenosa znanja in izkušenj, nudi tudi praktično platformo za prenos teorije v relevantno prakso vsakdana, obenem pa v skladu s svojo trajnostno naravnanostjo odpira tudi možnost vzpostavitve novih zelenih delovnih mest.

DSCF0183Med potencialnimi odjemalci naših storitev vidimo predvsem vse uporabnike ekoloških izdelkov in tiste, ki jih bodo zanimala predavanja, praktične delavnice, izobraževanja na temo ekološkega kmetovanja, samooskrbe, varstva okolja, sociale. Prav tako želimo, da bodo v ta segment spadali tudi Občina, šole, vrtci in ostale ustanove v občini, ki bi bili tudi delni koristniki izobraževalnih vsebin v obliki naravoslovnih dnevov ipd. Z našimi izdelki/storitvami želimo izboljšati kakovost življenja ranljivim skupinam prebivalstva, tudi Romom iz naše občine, za katere bi čez čas želeli vzpostaviti obdelovalne površine za lastno gojenje zelenjave.