Cilji in načrti

Cilj delovanja zavoda je vzpodbujanje družbenega in kulturnega razvoja, osveščenosti ljudi na področju ekologije, razumevanja in ohranjanja dediščine (kulturne, naravne, tehnične, etnološke itd.), nudenje pomoči pri reševanju socialnih problemov in zagotavljanju socialne vključenosti najbolj ranljivih skupin prebivalstva.

Prizadevali si bomo za vzpostavitev preskrbe Občine Beltinci (javnih zavodov, zasebnih podjetij in občanov) z lokalno pridelano hrano, za zagon medgeneracijskega centra in centra ponovne uporabe ter eko muzeja. Med svoje prioritetne naloge smo uvrstili tudi razvijanje študijskega, ekološkega in socialnega turizma ter bogatitev lokalne turistične ponudbe, kakor tudi usmeritev v aplikativno interdisciplinarno raziskovalno dejavnost na področju družboslovja in naravoslovja. Kmetije, vključene v mrežo bodo zagotavljale poleg možnosti za delo in bivanje, tudi možnost za prodajo pridelkov in ponudbo na področju ekološkega turizma. Razvili bomo blagovno znamko ekološko pridelanih živil prisotno na lokalnem trgu in v okviru turistične ponudbe regije. Da bi zagotovili pogoje za trajno delovanje mreže, bomo ustanovili regionalni center za usposabljanje in zaposlovanje težje zaposljivih oseb v dejavnostih pridelave in predelave kvalitetnih prehrambenih izdelkov z regionalnim poreklom.

Za učinkovito izvedbo zastavljenega poslanstva ne zadostuje ustrezno usposabljanje pripadnikov ranljivih družbenih skupin, potrebni sta tudi psihosocialna podpora pri zaposlovanju in delu ter razvoj oblik dela, ki omogočajo trajno zaposlenost. Strategija socialnega vključevanja je tako vpeta v širše zasnovano razvojno tehnologijo, ki temelji na izkoriščanju razvojnih virov s katerimi pomurska regija obilno razpolaga.