Vabilo na predavanja o socialnem podjetništvu in ekološkem kmetijstvu

Spoštovani,

vljudno vabljeni na enodnevno predavanje socialno podjetništvo ekološko kmetijstvo, ki bo potekalo na treh lokacijah in sicer:

Vsebina predavanj:

Sklop – SOCIALNO PODJETNIŠTVO

  • Pomen poznavanja in vključevanja okoljskih, klimatskih in družbenih specifik dolinskega dela Prekmurja ter globalnih problemov pri načrtovanju in vzpostavljanju trajnostnega gospodarjenja in ustanavljanja zadrug, (socialnega) podjetništva ter profesionalizaciji nevladnih organizacij.
  • Sklop predavanj je namenjen zainteresirani javnosti in nevladnim organizacijam.

Sklop – EKOLOŠKO KMETIJSTVO

  • Predstavitev primerov dobrih praks na področju ekološkega sadjarstva, zelenjadarstva in zeliščarstva.
  • Sklop predavanj je namenjen zainteresirani in splošni javnosti, kmetom, gospodinjam, javnim zavodom in nevladnim organizacijam.

Udeležba na predavanju je brezplačna.

Enodnevno predavanje bo potekalo v okviru operacije »ZOB- Zelena oaza Beltincev«, sofinancirane s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželje (EKSRP), v okviru podukrepa 19.2. Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. Več o operaciji si lahko preberete tukaj.

ZOB – Zelena oaza Beltinec

Naziv operacije: ZOB – Zelena oaza Beltinec

Akronim operacije: ZOB

Vodilni partner operacije:

Zavod za raziskovanje in razvijanje alternativnih praks so.p., Beltinci

Partnerja operacije:

Občina Beltinci

EKO podeželje z.o.o.

Trajanje operacije:

od 6. 1. 2020 do 30. 4. 2020

Skupna vrednost operacije:

37.398,52 EUR

Namen operacije:

  • Z izvedbo operacije oz. vzpostavitvijo ZOB-a želimo v območju LAS Pri dobrih ljudeh poleg reševanja osrednjega problema – zagotavljanja lokalnih  ekoloških pridelkov in izdelkov za javne zavode –  doprinesti k spodbujanju in promoviranju zdravega načina življenja, sonaravnega kmetovanja ter lokalne proizvodnje in s tem izkoriščati učinke okolju prijaznejših tehnologij pridelave hrane. Takšna proizvodnja hrane pripomore k ustvarjanju zelenih delovnih mest, večji biotski pestrosti in k dvigu ozaveščenosti  pridelovalcev, lokalnega prebivalstva, ranljivih skupin, kot tudi strokovnjakov s področja organizacije prehrane v javnih zavodih o pomenu lokalne preskrbe in trajnostnega gospodarjenja, ki ga ta spodbuja, kakor tudi pomenu biotske pestrosti na kvaliteto življenja ljudi.

Cilji operacije:

  • Cilji operacije so: s pomočjo inovativnih partnerstev adaptirati objekt nekdanje Vrtnarije v Beltincih za namen spodbujanja ekološkega kmetijstva in lokalne oskrbe javnih zavodov z ekološkimi pridelki in izdelki, prispevati k boljšemu poznavanje pomena trajnostnega gospodarjenja, prepoznavnosti socialnega podjetništva in izboljšanju znanj kmetijskega ter podjetniškega sektorja in s pomočjo povezovanja ustvariti nove lokalne produkte.

Pričakovani rezultati operacije:

  • V okviru operacije bo vzpostavljena nova blagovna znamka, namenjena intenzivnejšemu promoviranju in učinkovitejšemu skupnemu nastopanju na trgu tako posameznih projektnih partnerjev, kot tudi zainteresiranih ekoloških kmetovalcev območja LAS.
  • V okviru operacije bo vzpostavljeno inovativno partnerstvo med Občino Beltinci, zadrugo EKO podeželje in socialnim podjetjem ZRIRAP so.p., Beltinci z namenom zagotavljanja ekoloških pridelkov javnim zavodom v občini Beltinci.
  • V okviru operacije bo prenovljen in adaptiran starejši objekt na Eko-vrtu Beltinec, namenjen skladiščenju ekoloških pridelkov in izdelkov ter nadaljnjemu razvijanju idej socialnega podjetništva.
  • V okviru operacije bo izvedenih 6 izobraževalno/ ozaveščevalnih promocijskih aktivnostih. Tako bodo organizirane različne delavnice, predavanja in usposabljanja, navezujoča se na opolnomočevanje ranljivih skupin prebivalstva, okoljsko ozaveščanje, promocijo ekološkega kmetovanja, spodbujanje  medgeneracijskega sodelovanja, promocijo koncepta in vrednot socialnega podjetništva ter usposabljanja nevladnih organizacij. 

Povezave do spletnih strani:

Evropska komisija – kmetijstvo in razvoj podeželja

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development

Program razvoja podeželja

https://www.program-podezelja.si/sl/

Vitamini 365 dni v letu

Ta teden zaključujemo projekt “Vitamini 365 dni v letu”, ki smo ga izvajali k okviru Javnega razpisa za spodbujanje socialnega podjetništva v Pomurski regiji v obdobju 2018-2019 V okviru izvajanja omenjenega razpisa je bilo razpisanih 200.000,00 EUR integralnih sredstev, izbranih pa je bilo 6 projektov. Namen javnega razpisa je spodbuditi in podpreti razvoj socialnih podjetij v Pomurski regiji – v območju izvajanja Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2019, zagotoviti nova oziroma ohraniti obstoječa delovna mesta ter izboljšati življenjski standard prebivalstva na tem območju. MI smo v okviru projekta izvedli različne aktivnosti, med drugim smo zaposlili eno invalidno osebo, vzpostavili rastlinjak na naši njivi v Beltincih, uvedli tri nove izdelke ter izboljšali obstoječo storitev v obliki povečanja količine sveže in predelane zelenjave.

 

Fotografija osebe ZRIRAP so.p., Beltinci.

Fotografija osebe ZRIRAP so.p., Beltinci.Fotografija osebe ZRIRAP so.p., Beltinci.Fotografija osebe ZRIRAP so.p., Beltinci.Fotografija osebe ZRIRAP so.p., Beltinci.Fotografija osebe ZRIRAP so.p., Beltinci.

“Milo za zdravo” – nadgradnja storitev in širitev dejavnosti Eko-vrta Beltinec

zrirap slika

V letu 2017 smo na Eko vrtu uvedli kar nekaj novosti. Tako oktobra zaključujemo aktivnosti v okviru Javnega razpisa za izbor operacij za zagon soc.podjetij in mladinskih zadrug v letih 2016-2018. Naložbo sofinancirata RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Preko projekta “Milo za zdravo” – nadgranja storitev in širitev dejavnosti Eko-vrta Beltinec, smo začeli izdelovati naravna mila in olja ter vzpostavili elektrifikacijo, namakanje, dva ribnika, info table, dodaten rastlinjak,…   Torej še nekaj razlogov več, da nas obiščete! 🙂