Tour de NVO

Člani ZRIRAP so.p. smo se v okviru Regionalnega stičišča nevladnih organizacij Pomurja, ki ga izvaja Lokalna razvojna fundacija za Pomurje udeležili ogleda dobrih praks nevladnih organizacij in socialnih podjetij po Sloveniji “Tour de NVO”. V okviru strokovne ekskurzije, ki je
Preberi več